Nasza strona zapisuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

ul. Ludwika Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, tel./fax (62) 78 36 062

Przeglądasz kategorię Wnioski [KANAŁ RSS]

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak: prowadzenie robót na pasie drogowym; umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczenie w pasie drogowym obiektów ... czytaj dalej »

Wniosek na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – URZĄDZENIA OBCE, opłaty roczne

Wymagane dokumenty: Wniosek na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej zawierający rodzaj, wymiary i powierzchnię urządzenia. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem umieszczanego urządzenia wraz z podaniem jego wymiarów. Kserokopia decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej lub informacja we wniosku o numerze, dacie, znaku tej decyzji. Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (w ... czytaj dalej »

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów z pasa drogowego

Procedurę związaną z usuwaniem drzew z pasa drogowego drogi powiatowej szczegółowo regulują zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Zgodnie z art. 83 ust. 1 w/w ustawy, zgodę taką wydaje wójt ... czytaj dalej »

Wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego

Po zlokalizowaniu awarii, której naprawa wymaga zajęcia pasa drogowego drogi publicznej prowadzący roboty / gestor urządzenia powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zarządcę drogi o zaistniałej sytuacji. Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii mapa lub szkic miejsca awarii informację o ... czytaj dalej »

Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczonych w polu widzenia użytkowników drogi, niebędących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. Lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam, nie może powodować zagrożenia ... czytaj dalej »

Wniosek na zlokalizowanie zjazdu

Procedura dotyczy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu (budowę, przebudowę) z działki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej oraz warunków technicznych do wykonania zjazdu. Decyzja lokalizacyjna wydawana będzie po wstępnej opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie. Wymagane dokumenty: Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (powiatowej) lub jego przebudowę. Szczegółowy plan ... czytaj dalej »

Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej

Decyzja na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np. linia energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazociąg, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, itp. Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli ... czytaj dalej »