Procedurę związaną z usuwaniem drzew z pasa drogowego drogi powiatowej szczegółowo regulują zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Zgodnie z art. 83 ust. 1 w/w ustawy, zgodę taką wydaje wójt ... czytaj dalej »