Niniejszym informujemy, iż w dniu 02.08.2023r. planowane jest wdrożenie, zgodnie z kartą zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego (numer ewidencyjny projektu organizacji ruchu KD.7120.32.2023), tymczasowej organizacji ruchu dla zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową”. W związku z czym droga powiatowa nr 4713E zostanie całkowicie zamknięta od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Szkolną.

Tymczasowa Organizacji Ruchu do 3,5t ma następujący przebieg:

  • Wieruszów-Galewice-Galewice-Głaz:
  • za mostem w lewo kierunek Okoń
  • Węglewice koniec objazdu (obok kościoła)
Mapa objazdu

Mapa objazdu

Pobierz (PDF, 19.27MB)