Czasowa organizacja ruchu, opis, plany dotyczące: przebudowy mostu, przebudowy drogi powiatowej nr 4510E.