Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów prowadzi sprzedaż drewna dla firm oraz odbiorców indywidualnych.

Informacje dla kupujących drewno:

Rodzaje, ilość, cena drewna przeznaczonego do sprzedaży oraz regulamin sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl w zakładce ogłoszenia różne.

Zainteresowanych zakupem proszę o składanie podań określających nr kłody zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowych informacji dot. sprzedaży drewna udziela Pani Monika Niedźwiecka, tel. 790 300 984