Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie zawiadamia, że

Dzień  8 stycznia 2022r  (poniedziałek)

Będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2022r.  (sobota)