Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 814) oraz w nawiązaniu do ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego z dn. 5 września 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną dane do wystawiania faktur.

Prosimy o zaktualizowanie danych i wystawienie faktur, rachunków, umów zgodnie z danymi zamieszczonymi poniżej:

NABYWCA towaru, usługi: Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszów NIP 997-014-77-48

ODBIORCA towaru, usługi: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie,
ul. L. Waryńskiego 14, 
98-400 Wieruszów

Wszelkie pytania dotyczące w/w aktualizacji prosimy kierować do Głównej Księgowej Marianny Kos

Pobierz (PDF, 835KB)