Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów prowadzi sprzedaż drobnicy gałęziowej dla firm oraz odbiorców indywidualnych.

Informacje dla kupujących drobnicę gałęziową:

Miejsce składowania oraz regulamin sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej www.pzdwieruszow.pl w zakładce ogłoszenia różne.

Zainteresowanych zakupem proszę o składanie podań w formie pisemnej, faxem, lub droga elektroniczną określających ilość drobnicy gałęziowej zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowych informacji dot. sprzedaży drewna udziela Pani Edyta Polak, tel. 790 300 984

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

file=”http://www.pzdwieruszow.pl/wp-content/uploads/2018/02/Regulamin-drobnica-gałęziowa.pdf”] [gview