Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów prowadzi sprzedaż drobnicy gałęziowej dla firm oraz odbiorców indywidualnych.

Informacje dla kupujących drobnicę gałęziową:

Miejsce składowania oraz regulamin sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl w zakładce ogłoszenia różne. Zainteresowanych zakupem proszę o składanie podań w formie pisemnej, faxem, lub drogą elektroniczną określających ilość drobnicy gałęziowej zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowych informacji dot. sprzedaży drewna udziela: Pani Edyta Polak, tel. 790 300 984