Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów prowadzi sprzedaż drewna dla firm oraz odbiorców indywidualnych.

Informacje dla kupujących drewno:

Rodzaje, ilość, cena drewna przeznaczonego do sprzedaży oraz regulamin sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl w zakładce ogłoszenia różne. Zainteresowanych zakupem proszę o składanie w terminie do 31.10.2018r. podań określających typ drewna i nr kłody zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowych informacji dot. sprzedaży drewna udziela: Pani Edyta Polak, tel. 790 300 984