Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na odcinku planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów – Cieszęcin – Wyszanów”.

Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie www.pzdwieruszow.pl, http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl oraz przesłana do wiadomości do:
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, pocztą oraz na adres e-mail – uke@uke.gov.pl,

GDE Error: Requested URL is invalid