Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu wiąże się z wykonaniem zalecenia wynikającego z ekspertyzy stanu technicznego mostu oraz koniecznością jego ochrony przed nadmiernym przeciążeniem. Jednocześnie zarządca drogi powiatowej przypomina, że na moście obowiązuje zakaz przejazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton.

Wprowadzona czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do czasu wykonania przebudowy mostu podnoszącej jego nośność do 40 ton. Szacunkowy koszt przebudowy mostu wynosi ok. 5 mln zł, a jego sfinansowanie będzie wymagało pozyskania przez powiat środków z funduszy zewnętrznych, pomocy ze strony zainteresowanych samorządów terytorialnych oraz wygospodarowania w budżecie powiatu wymaganego poziomu środków własnych. Przewidywany okres realizacji inwestycji – około 2 lata.

Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie ograniczeń wprowadzonych przez zarządcę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Scan most 2