Marzec
22.03-31.03 DP 4727E Żdżary – Kamionka
DP 4725E Wójcin – Żdżary
DP4502E Walichnowy – Naramice
Kwiecień
10.04-20.04 DP 4715E Bolesławiec – Galewice
DP4510E Toplin – Bolesławiec-most rz. Prosna
DP4708E Wieruszów –Galewice – Biadaszki
DP4545E Świątkowice – Lututów-Kopaniny
DP4714E Wieruszów-Bolesławiec-Chróścin
20.04-30-04 DP 4704E Wieruszów-Teklinów Jutrków
DP 4716E Rzepisko-Łubnice-most rz. Prosna
DP4723E Chróścin-most rz. Prosna
DP4713E Galewice-Spóle-gr.woj.wlkp.
DP4507E Klatka-Parcice

Maj

04.05-14.05 DP4535E Lututów-Dymki
DP4546E Dymki-Huta
DP4711E Zdzierczyzna-Borki-Ryś
DP4720E Czastary-Przywory
DP4511E Parcice-Dolina
DP4712E Sokolniki-Zdzierczyzna
14.05-30.05 DP4724E Wójcin-Gola
DP4726E Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin
DP4710E Ostrówek-Lututów
DP4728E Mieleszynek-Zdżary
DP4705E Kuźnica Skakawska-Wielisławice

Czerwiec

01.06-25.06 DP4718E Kuźnica Skakawska-Biadaszki
DP4717E Czastary-Stępna
DP4711E Ostrówek-Zdzierczyzna
DP4709E Węglewice-Biadaszki
DP4721E DW482-Stary Ochędzyn
DP4702E Wyszanów-Plugawice
DP4502E Józefów-Walichnowy

UWAGA

1. Remonty będą wykonywane w technologii grysami i emulsją asfaltową, masą na zimno, masą na gorąco w zależności od zakwalifikowania odcinków dróg, warunków atmosferycznych.

2. Zakłada się niezależnie od powyższego harmonogramu częściową realizację remontów masami na gorąco w formie zleconej przy wykorzystaniu układarki.

3. Zalewanie szczelin i spękań będą wykonywane w okresie letnim przy stosownych temperaturach otoczenia

Mapa remontów w formacie PDF (kliknij tutaj) 

Harmonogram remontów w formacie PDF (kliknij tutaj)