Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informuje, że w dniu 11.05.2019r w godzinach 8:00 – 15:00 będzie miało miejsce próbne obciążenie konstrukcji obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w m. Podbolesławiec. W związku z powyższym na obiekcie nastąpi ograniczenie prędkości do 30 km/h a ruch będzie kierowany przez oznakowane służby. Przerwy w ciągłości ruchu będą wynosiły 30 minut. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Szczegółowa organizacja ruchu znajduje się poniżej

Pobierz (PDF, 4.22MB)